activitats
serveis
nens
fes-te'n soci
intranet
facebook linkedin Accés al Twitter de l'ACO
Serveis
Serveis per a socisCoaching i desenvolupament
pujar

En el marc de l'orientació i el desenvolupament de les persones el Coach (Entrenador Personal) es posa al servei de la persona per tal de definir actuacions concretes de millora en els diferents aspectes de la vida. Es defineixen objectius a assolir, treballant amb un clima de mútua confiança que facilita el:


  • Creixement personal: millora de l’autoestima, relacions interpersonals, solució de conflictes, modificació de creences, desenvolupament de recursos personals, afrontament de canvis.,
  • Desenvolupament professional: elecció de professió, mètodes de cerca de feina, promoció professional, desenvolupament de competències en l’àmbit laboral, abordatge de conflictes en organitzacions. El Coach disposa d’un ventall de recursos personals i mètodes que ofereix al client (Coachee) segons l’objectiu a treballar i intenta obrir altres opcions per abordar les situacions.

Els àmbits de treball són de caràcter personal o professional i es pot intervenir de forma individual o grupal. En els darrers anys els serveis de Coaching s’han introduït amb força a la nostra societat, especialment en l‘àmbit de les Organitzacions més avançades en polítiques de Recursos Humans: acompanyament de directius, treball per a la millora d’equips de treball, desenvolupament de competències directives.Eines i recursos per a la recerca de feina
pujar

Actuacions d’orientació per afavorir la transició a la vida activa, la inserció laboral i per afrontar canvis professionals, donant a conèixer els mecanismes i estratègies de cerca de feina, els canals existents i els més adequats segons el cas: procediments de selecció, necessitats del mercat laboral actual, accés a les ofertes laborals, eines de recerca, estratègies de comunicació, actituds i comportaments facilitadors per a la inserció, informació sobre el mercat de treball, canals i mètodes per a la recerca de feina, processos de selecció:


  • El CV i les cartes de presentació
  • Proves de selecció
  • L’entrevista de seleccióFormació
pujar

La millora de la capacitat tècnica de les persones i el reciclatge formatiu permanent, és un factor fonamental per facilitar el desenvolupament de les persones i l’adaptació als canvis tecnològics, organitzatius i socials. La formació de qualitat encaminada a millorar les competències professionals és, per tant, clau en el desenvolupament de la carrera de les persones. L’Associació Catalana d’Orientació disposa d'experts en els àmbits educatiu i professional que ens permet oferir els serveis de disseny, desenvolupament i execució d’accions formatives en relació a metodologies, tècniques i estratègies per millorar les competències dels professionals que treballen en el sector. Elaborem anualment un pla de formació per als socis i, alhora, oferim la possibilitat de dur a terme cursos de formació a mida per a entitats, institucions, centres educatius..., determinant els continguts, la metodologia i la durada de les accions formatives segons les necessitats.Orientació escolar
pujar

Servei adreçat a assessorar i guiar a tots aquells joves que es troben en un procés de presa de decisions respecte al seu futur educatiu i acadèmic, sobre quines són les oportunitats que ofereix l’actual marc formatiu. Es tracta d’orientar i ajudar a planificar el seu itinerari formatiu a curt, mig i llarg termini amb l’objectiu de generar noves expectatives adients a la seva realitat personal, així com posar en marxa i facilitar el màxim desenvolupament de les seves capacitats i potencialitats. Dins el col·lectiu escolar, aquest servei és clau en els estudiants que finalitzen o abandonen l’educació secundària, per afavorir l’autoconeixement, potenciar les seves competències personals, socials i laborals i oferir els recursos i eines necessaris per tal d’afrontar la transició a la vida activa, prendre decisions sobre els estudis, impulsar la continuïtat de la formació post – obligatòria dins o fora de la formació reglada, orientar la formació dels joves cap a sectors amb oferta ocupacional.Orientació i assessorament laboral
pujar

Oferir orientació, assessorament i acompanyament personalitzat mitjançant el diagnòstic de les característiques personals i professionals dins el mercat de treball. Es treballa amb metodologies de caràcter pràctic i ajustades a cada cas particular per facilitar la reconversió professional i/o la reinserció laboral de la persona participant. També es realitzen tallers grupals amb la mateixa finalitat per col·lectius d’una determinada professió, d’una empresa (Outsourcing). Al llarg del procés s’ofereix un coneixement de les ofertes del mercat laboral actual, les tendències futures de col·locació dins el seu àmbit professional o d’altres amb competències i requeriments similars que permetin que la persona valori quins aspectes ha de potenciar per desenvolupar-se professionalment de manera satisfactòria. I, és per això, que és molt important que la persona conegui la descripció dels llocs de treball que s’han aconsellat (formació requerida, competències bàsiques i específiques, habilitats personals, estructura professional, vies de promoció).Orientació professional
pujar

Actuacions d’orientació i assessorament per afavorir la presa de decisions i afrontar els canvis que fan referència a la professió, estudis o projecte de vida laboral. A partir de l’anàlisi de les diferents competències personals, aptituds, habilitats i preferències i interessos ocupacionals, així com les característiques de l’entorn i les seves exigències, es facilita la presa de decisions en relació al futur personal, escolar o professional i es concreten els objectius professionals a curt, mitjà i llarg termini, basant-se en els resultats de la reflexió i l‘autoanàlisi. L’orientació té lloc en els diferents contextos en els que la persona s’ha de desenvolupar o els diferents moments de canvis i ajustaments de la trajectòria vital. Així, l’orientació es fa necessària tant en el tram educatiu com també en les diferents etapes de la persona en les que aquesta ha de prendre decisions a nivell formatiu, laboral, professional, etc.Serveis educatius a escolars, escoles i famílies
pujar

Aquests serveis van dirigits a equips docents, AMPAS, organitzacions educatives, entitats juvenils o altres entitats interessades. Activitats d’assessorament i consulta personalitzades (per conèixer millor l’oferta educativa, sortides professionals, accés al món laboral, reorientacions laborals o formatives, etc.) Xerrades o sessions formatives (orientació escolar o laboral, itineraris formatius, actualització de coneixements, ...) Avaluacions psicopedagògiques en tot el cicle escolar. Orientació escolar. Diagnòstic de les dificultats d’aprenentatge. Assessorament psicopedagògic als professors i tutors. Recolzament al servei d’orientació de l’escola. Ajut i recolzament per desenvolupar el PAT.

Xerrades i tallers dirigits a pares i/o mestres:

  • La convivència en els centres educatius
  • Com potenciar la motivació i l’autoestima
  • Fomentar valors
  • Altres adaptats a les necessitats del centre

Cursos dirigits a mestres i personal docent:
  • Orientació i tutoria
  • Motivació
  • Gestió de conflictes
  • Convivència, conflicte i mediació escolar
  • Dinàmiques grupals
  • Altres adaptats a les necessitats del centreOrientació i assessorament gratuïts per a la recerca de feina
pujar

ACO, Associació Catalana d'Orientació ofereix a tots els socis un servei gratuït d'orientació i assessorament personalitzat per a la recerca de feina. Valorarem aspectes com:

  • Perfil professional i expectatives
  • Recursos personals per afrontar la recerca de feina
També, els socis que estiguin interessats, podran participar en tallers grupals (màxim 15 persones) on es treballarà la confiança en un mateix i es potenciaran les estratègies personals que s'han de tenir en compte en un procés de selecció. Si ets soci o t'hi vols fer i estàs a l'atur o et planteges fer un canvi en la teva carrera professional, posa't en contacte amb nosaltres al Tel. 93.459.41.23Promoció de la col·laboracio entre els associats
pujar

L’ACO vol posar al servei dels socis la xarxa de coneixement pròpia i aprofitar i compartir les habilitats personals i professionals dels propis associats. Tots aquells que vulgueu formar part de l’equip de col•laboradors i compartir els vostres coneixements, participar en treballs de recerca, equips de treball, en accions de formació o oferir els vostres serveis professionals, feu-nos arribar el vostre currículum actualitzat i els serveis en els quals estigueu interessats a: borsa@acorientacio.org Els associats que necessiteu algun d’aquests serveis tindreu descompte. Us podeu posar en contacte amb nosaltres a: socis@acorientacio.org

© 2012 ACO
Telèfon: 608 89 53 19 · Correu-e: socis@acorientacio.org


Associació membre de logo copoe